VirtualBox tworzenie nowej wirtualnej maszyny

Ostatnio dowiedzieliście się co to jest wirtualna maszyna i jak zainstalować potrzebne oprogramowanie VirtualBox (opis tutaj). Teraz dowiecie się jak rozpocząć zabawę z tą aplikacją tzn. jak stworzyć nową wirtualną maszynę w naszym przypadku dla systemu Linux Debian.

 1. Należy uruchomić oprogramowanie VirtualBox. Widok uruchomionej aplikacji VirtualBox w wersji 4.2.18 poniżej.

  VirtualBox - widok po uruchomieniu aplikacji.
  VirtualBox – widok po uruchomieniu aplikacji.
 2. następnie należy klikąć w przycisk new.

  VirtualBox tworzenie nowej wirtualnej maszyny.
  VirtualBox tworzenie nowej wirtualnej maszyny.
 3. Kolejny krok to wybór nazwy, typu i wersji nowego systemu operacyjnego. W naszym przypadku nazwiemy naszą maszynę Debian_7 jej typ określimy jako Linux oraz wybierzemy wersję systemu Debian (64 bit).

  VirtualBox wybór nazwy, typu i wersji systemu operacyjnego.
  VirtualBox wybór nazwy, typu i wersji systemu operacyjnego.
 4. Kolejną sprawą do określenia jest przypisanie wielkości pamięci RAM którą będzie wykorzystywała maszyna wirtualna. My wpiszemy 1024 MB

  VirtualBox przypisanie pamięci RAM do wirtualnej maszyny.
  VirtualBox przypisanie pamięci RAM do wirtualnej maszyny.
 5. Kolejny krok to wybór czy chcemy stworzyć w tym momencie nową wirtualną maszynę. Pozostajemy przy wyborze opcji create a virtual hard drive nowe i klikamy w przycisk create.
  VirtualBoc tworzenie nowej wirtualnej maszyny.
  VirtualBoc tworzenie nowej wirtualnej maszyny.

   

 6. Następnie określmy typ naszej nowej maszyny wirtualnej. Pozostańmy przy standardowej opcji VDI (VirtualBox Disk Image).

  VirtualBox wybór typu maszyny wirtualnej.
  VirtualBox wybór typu maszyny wirtualnej.
 7. Określamy w jaki sposób ma „rosnąć” nasza maszyna wirtualna. My zaznaczamy opcję, że w sposób dynamiczny.

  VirtualBox sposób rozrastania się maszyny wirtualnaj.
  VirtualBox sposób rozrastania się maszyny wirtualnaj.
 8. Kolejny krok to określenie lokalizacji pliku maszyny wirtualnej oraz jego rozmiaru. Pozostajemy przy standardowych opcjach i ustalamy rozmiar na 10 GB. Potwierdzamy przyciskiem create

  VirtualBox określenie lokalizacji oraz rozmiar.
  VirtualBox określenie lokalizacji oraz rozmiar.
 9. Przeszliśmy więc przez cały proces instalacji nowej maszyny wirtualnej na oprogramowaniu VirtualBox.

  VirtualBox stworzona nowa maszyna wirtualna.
  VirtualBox stworzona nowa maszyna wirtualna.