#SQL Server Tworzenie indeksów.

Index to nic innego jak struktura danych wprowadzana do bazy dla zwiększenia prędkości wykonywania się operacji na tabelach. Najprościej index można porównać do spisu treści w książce. Nie ma sensu szukać jakiejś informacji w książce kartka po kartce jeśli możemy zajrzeć do spisu treści i odnaleźć interesujące nas informacje.

Struktura polecenia Create Index

CREATE INDEX nazwa_naszego_indeksu ON nazwa_tabeli(nazwa_kolumny)

Przykład:

CREATE INDEX idxtab_orders ON orders(id)

utworzyliśmy index na kolumnie id w tabeli orders i nadaliśmy mu nazwę idxtab_orders

Dodatkowe informacje:

W poleceniu Create index możemy zastosować m.in. argumenty

UNIQUE – argument nie dopuszcza dwóch identycznych wartości w kolumnie na której tworzymy index. Jeśli taka sytuacja wystąpi index nie zostanie utworzony.

CLUSTERED/NONCLUSTERED – argumenty określają sposób tworzenia indeksu.