SQL przydatne linki

 

Training Data Bases DB Script Data File Schema
BANK_v2

AdventureWorks 2008 R2

AdventureWorks DW 2008

AdventureWorks DW 2008 R2AdventureWorks LT 2008

AdventureWorks LT 2008 R2

AdventureWorks OLTP 2008

AdventureWorks OLTP 2008 R2

AdventureWorks OLTP 2008

Adventure Works Cycles Database 2000

NorthwindSQL Server 2008 R2

Dodatki potrzebne do instalacji SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2012 Express

Microsoft SQL Server 2014 Express

Bazy Danych (przykładowe)

Schematy

Inne