Zadanie 6. Korzystanie z aliasów.

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • dowiesz się co to jest alias i nauczysz się je stosować,
 • powtórzysz jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

 

Zadanie 6.

Zmodyfikuj tak zapytanie z zadania nr 5 aby nadać nową nazwę „wynagrodzenie całkowite” kolumnie o nazwie „No column name”.

Rozwiązanie:

Co to w ogóle jest alias? Alias (inaczej: zwany, znany jako) to alternatywna nazwa dla jakiegoś obiektu, w naszym przypadku tym obiektem będzie kolumna (ale może to być np. cała tabela o czym dowiecie się w dalszej części kursu). Aliasy stosujemy np. kiedy chcemy zastąpić daną nazwę inną (bardziej przystępną dla nas) lub w ogóle rozróżnić obiekty np. jeżeli zdarza się, że w jednym zapytaniu występują obiekty o tej samej nazwie.

Ale wróćmy do naszego zadania. Mamy tutaj zmienić nazwę kolumny lub inaczej w ogóle ją nadać (jeżeli dla kogoś nazwa „No column name” nie jest nazwą). Zerknijmy na nasze zapytanie (z zadania 5) i efekt uruchomienia tego zapytania.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
FROM
Pracownicy

kurs sql korzystanie z aliasów

Widzimy tutaj, że pierwsze dwie nazwy kolumn to powtórzenie nazw pól po komendzie SELECT (imie, nazwisko). Natomiast trzecia nazwa kolumny, czyli „No column name”, nie odzwierciedla trzeciego parametru po komendzie SELECT, czyli „pensja + dodatki”. Tak jak już wspominałem wcześniej dzieje się tak ponieważ mamy tutaj operację arytmetyczną. Żeby zmienić, bądź nadać, nazwę tej trzeciej kolumnie wykorzystamy alias i do tej operacji wykorzystamy słówko „AS”. Po trzecim parametrze dodajemy słówko AS po którym wpisujemy nazwę jaką chcemy nadać trzeciej kolumnie np. „Wynagrodzenie całkowite”. Z uwagi na to, że nasza nazwa kolumny składa się z dwóch wyrazów musimy „opisać go” nawiasem kwadratowym, czyli otrzymujemy [Wynagrodzenie całkowite]. W momencie kiedy uruchomilibyśmy zapytanie i nasz alias składałby się z dwóch wyrazów bez nawiasów kwadratowych otrzymalibyśmy komunikat o błędzie: „Incorrect syntax near ‘całkowite’”. Dla aliasów jednorazowych nie musimy stosować nawiasów zamkniętych. Poniżej zapytanie po modyfikacji.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki AS [Wynagrodzenie całkowite]
FROM
Pracownicy

Efekt uruchomienia zapytanie prezentuję poniżej.

kurs sql korzystanie z aliasów

Widzimy, że nazwa trzeciej kolumny ładnie zaczyna się od dużej litery więc zróbmy tak samo z pierwszą i drugą kolumną. Do pierwszej dodajmy „polskie znaki. W tym celu także wykorzystamy aliasy ale nie musimy korzystać z nawiasów kwadratowych. Końcowe zapytanie poniżej.

SELECT
Imie AS Imię
,nazwisko AS Nazwisko
,pensja + dodatki AS [Wynagrodzenie całkowite]
FROM
Pracownicy

Efekt naszego zapytania poniżej.

kurs sql korzystanie z aliasów

Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie (operacje arytmetyczne)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • nauczysz się jak wykonywać operacje arytmetyczne na danych,
 • powtórzysz jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

 

Zadanie 5.

Wyświetl imiona , nazwiska i całkowite wynagrodzenie (pensja + dodatki) wszystkich pracowników banku.

Rozwiązanie:

Zadanie jest prawie identyczne jak zadanie 4 z tą różnicą, że tutaj musimy zastosować operację arytmetyczną na danych. Musimy dodać dane z dwóch kolumn, czyli z kolumny pensja i kolumny dodatek, tak żeby powstało całkowite wynagrodzenie, które pracownik może otrzymać w miesiącu. Sprawa z dodawaniem wartości z kolumn jest bardzo prosta, po prostu pomiędzy nazwy kolumn wstawiamy znak „+”, czyli nasz SELECT będzie wyglądał jak poniżej (zachęcam do stosowania wcięć jak poniżej).

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
Teraz określamy źródło danych więc wskazujemy tabelę „Pracownicy”.

FROM
Pracownicy
Składamy wszystko razem i otrzymujemy

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
FROM
Pracownicy

Uruchamiamy nasze zapytanie i otrzymujemy wynik (poniżej).

Zadanie 5 - zrzut

Rezultat zapytania to 44 rekordy z których 24 prezentowanych jest na powyższym zrzucie.

Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Otóż nazwa kolumny prezentującej całkowite wynagrodzenie ma nazwę „(No column name)”.

noColumnName

Ktoś zapyta, o co tutaj chodzi? W momencie kiedy dodajemy (lub wykonujemy inne działania arytmetyczne) wartości z więcej niż jednej kolumny program nie wie której nazwy użyć, więc nie użyta jest w ogóle. Jest na to sposób. Możemy zastosować „alias” i nazwać tą kolumnę (i każdą inną) jak tylko chcemy, ale o tym w kolejnej części.

Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • nauczysz się jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

Zadanie 4.

Wyświetl imiona , nazwiska i pensje wszystkich pracowników banku.

Rozwiązanie:

Zadanie to wygląda podobnie do zadania nr 1, jednak z tą różnicą, że mamy wyświetlić tylko niektóre dane (kolumny) z tabeli „Pracownicy”. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje pracowników banku. Na pewno wykorzystamy do tego celu komendę SELECT (po której określamy jakie dane chcemy wyświetlać), ale nie użyjemy gwiazdki „*”, bo oznacza to wyświetlenie wszystkich kolumn, tylko będziemy musieli „powiedzieć” dokładnie, które kolumny chcemy wyświetlać. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje, więc do dzieła.

SELECT imie,nazwisko,pensja

I standardowo należy określić źródło danych po komendzie FROM, czyli:

FROM Pracownicy

Zestawiając to razem uzyskujemy gotowe zapytanie.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja
FROM
Pracownicy

Zachęcam do stosowania wcięć w kodzie zapytania. Zwiększa to przejrzystość zapytania i szybciej możemy znaleźć interesującą nas część kodu w przypadku kiedy musimy coś dopisać/poprawić (szczególnie przy długich zapytaniach, nawet kilkudziesięcio linijkowych).

Efekt uruchomienia zapytania zobaczymy poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 4, pokaż imię, nazwisko, pensje

Wynik zapytania to 44 wiersze. Pierwszych 16 z nich jest prezentowanych na powyższym zrzucie.

Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
 • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2″. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
 • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Zadanie 3.

Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku.

Rozwiązanie:

To ostatnie z serii prostych zapytań prezentujących całe tabele. Tym razem mamy wyświetlić informacje na temat wszystkich działów w banku. Pamiętamy z poprzednich zadań, że mamy wykorzystać komendę SELECT do określenia, co chcemy wyświetlać i komendę FROM do określenia źródła danych. Skoro mamy wyświetlić wszystkie dane to wiadomo jak w poprzednich zadaniach korzystamy ze znaku „*” po SELECT a dane, które chcemy pobrać mamy w tabeli „Dzialy”. Reasumując nasze zapytanie będzie wyglądało jak poniżej.

SELECT *

FROM Dzialy

Zapytanie mamy gotowe. Uruchamiamy go wciskając przycisk Execute lub F5. Poniżej wynik naszego zapytania.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 3, pokaż wszystkie działy w banku

Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.

Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
 • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2″. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,

w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Zadanie 2.

Wyświetl informację o wszystkich stanowiskach w banku.

Rozwiązanie:

W poprzedniej części kursu poznaliśmy polecenia SELECT i FROM, więc nie będę jeszcze raz o tym pisał. Jeśli zacząłeś od tego wpisu cofnij się do poprzedniego wpisu i uzupełnij wiedzę J.

Tak jak w pierwszym przypadku kiedy chcieliśmy wyświetlić wszystkich pracowników banku, teraz też musimy zająć się dwoma sprawami. Po pierwsze jakie dane chcemy wyświetlić i wiemy już, że odpowiada za to polecenie SELECT. Po drugie musimy określić nasze źródło danych, czyli gdzie znajdują się dane, które chcemy wyświetlić.

Ponieważ w zadaniu nie ma mowy o jakichś konkretnych danych, więc chodzi o wszystkie dane, czyli znowu korzystamy ze znaku „*” po komendzie SELECT. Jeśli chodzi o źródło danych to dane, które chcemy wyświetlić znajdują się w tabeli „Stanowiska”. Składając wszystko razem otrzymujemy poniższe zapytanie.

SELECT *

FROM Stanowiska

 

Uruchamiamy nasze zapytanie klawiszem F5 i gotowe, otrzymujemy wynik jak na zrzucie poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 2 pokaż wszystkie stanowiska w banku

Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.

Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • poznasz polecenie SELECT,
 • poznasz polecenie FROM,
 • stworzysz swoje pierwsze zapytanie SQL,
 • jak pisać zapytania w programie Management Studio.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2″. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
 • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Jednymi z najprostszych zapytań SQL-owych jakie znam to zapytanie typu „wyświetl wszystko z tabeli X”. Zapytania tego typu są bardzo proste, ale wyświetlają wszystkie dane w danej tabeli, a nie zawsze jest to konieczne. Przy „małych” bazach nie ma to większego znaczenia, ale jak w tabeli „siedzi” 1.000.000 rekordów i przyrost bazy jest duży to należy się zastanowić czy wyświetlanie wszystkich danych z danej tabeli jest zasadne, chodzi tutaj o czas wykonywania zapytania. Spróbujmy stworzyć nasze pierwsze zapytanie, które wyświetli nam dane o wszystkich pracownikach naszego banku.

Zadanie 1.

Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku.

Rozwiązanie:

Na początku uruchomimy program Management Studio, w którym będziemy pisali nasze zapytania do bazy danych.

Jak podejść do tego zadania? Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to, jaki zakres danych nas interesuje, czyli jakie dane chcemy pozyskać (wyświetlić). W naszym przypadku będą to wszystkie dane z tabeli przechowującej dane o pracownikach, a druga sprawa to musimy określić źródło danych, czyli skąd chcemy pozyskać te dane, w naszym przypadku będzie to tabela „Pracownicy”.

Do określenia, co chcemy wyświetlać (jakie dane chcemy pozyskać?) służy polecenie SELECT. My chcemy wyświetlić wszystkie dane o wszystkich pracownikach. Do tego celu służy znak „*„. Chcemy także wyświetlić wszystkie rekordy więc nie ograniczamy ilości rekordów żadnymi warunkami. Składając wszystko do siebie otrzymujemy polecenie

SELECT *

Uruchamiając nasze zapytanie teraz otrzymamy oczywiście błąd, bo nie określiliśmy skąd chcemy pozyskiwać dane, czyli nie określiliśmy źródła danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie FROM, po którym wskazujemy tabelę z której będziemy pobierać dane, czyli otrzymujemy polecenie:

FROM Pracownicy

 

Składając obydwa polecenia do siebie otrzymujemy składnię:

SELECT *

FROM Pracownicy

 

I w tym momencie napisałeś swoje pierwsze zapytanie SQL.

Uruchamiamy nasze zapytanie klawiszem F5 i gotowe, otrzymujemy wynik jak na zrzucie poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie1, pokaż wszystkich pracowników banku

Wynik zapytania to 44 wiersze. Pierwszych 26 prezentowanych jest na powyższym zrzucie.

Przygotowanie do tworzenia zapytań

Teraz kilka zdań na temat jak rozpocząć pisanie zapytań SQL-owych w Management Studio.

 1. Uruchamiamy program Management Studio klikając dwukrotnie na ikonkę na pulpicie.
  Management Studio ikona na pulpicie
 2. W celu włączenie okna gdzie będziemy mogli pisać nasze zapytanie należy kliknąć w przycisk „New Query”. Po naciśnięciu tego przycisku po prawej stronie otworzy się okienko, w którym możemy tworzyć nasze zapytanie.
  NewQuery_
 3. Ważną rzeczą jest, aby przed rozpoczęciem pracy przy tworzeniu zapytania ustawić się w odpowiednim kontekście, czyli żeby nasza baza BANK_v2 była bazą która aktualnie jest w użyciu. Możemy to zrobić wybierając nazwę naszej bazy z rozwijalnej listy na jednym z pasków co prezentuje poniższy zrzut.kontekst_
 4. Jeżeli wykonaliśmy wszystkie powyższe czynności możemy zabrać się za tworzenie naszego zapytania (to omówimy w kolejnych częściach przy pisaniu zapytań do odpowiednich zadań). Poniżej przykładowe zapytanie.
  pierwsze_zapytanie_
 5. Kiedy zapytanie jest gotowe uruchamiamy je wciskają na klawiaturze przycisk F5 lub przycisk Execute na pasku zadań. Efekt naszego zapytania będzie widoczny w okienku poniżej samego zapytania, co prezentuje poniższy zrzut.
  efekt_zapytania_

 

Skoro mamy już zainstalowane odpowiednie środowisko do pracy, mamy już postawioną bazę danych na której będziemy ćwiczyć i wiemy jak korzystać z aplikacji Management Studio w celu tworzenie zapytań, możemy przejść do konkretnych zadań.

Jak utworzyć bazę BANK_v2 na SQL Server 2008 R2 Express

Do utworzenia bazy BANK_v2 na naszym SQL Serverze wystarczy skrypt, po uruchomieniu którego baza z danymi utworzy się na naszym serwerze automatycznie. Skrypt znajdziesz tutaj. Jedyne co musisz zrobić to uruchomić aplikację Management Studio (kliknij w skrót na pulpicie lub wyszukaj aplikację na liście dostępnych aplikacji). Otworzyć skrypt w Management studio korzystając z menu File lub skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+O.

Management Studio otwieranie pliku_

Po otworzeniu skryptu uruchamiamy skrypt wciskając F5 z klawiatury lub przycisk Execute w Management Studio.

Management Studio uruchamianie skryptu Execute_

Następnie musimy odświeżyć drzewko z bazami danych po lewej stronie, klikając PPM na węźle Databases i wybieramy opcję Refresh z rozwijalnego menu.

Management Studio database refresh_

Po odświeżeniu nasza baza BANK_v2 powinna być już widoczna.

Management Studio drzewo baz baza Bank_v2_

SQL Server 2008 R2 Express (instalacja)

SQL Server 2008 R2 Express (instalacja)

Rozpoczynamy od odnalezienia na dysku pliku który przed chwilą ściągnęliśmy. Ja zapisałem go na pulpicie czyli sprawa jest prosta. Teraz wystarczy tylko kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonce pliku instalacyjnego co automatycznie rozpocznie proces instalacji (obrazek 6).

Obrazek 6. Uruchamiamy instalację SQL Server 2008 R2 klikając w plik instalacyjny.
Obrazek 6. Uruchamiamy instalację SQL Server 2008 R2 klikając w plik instalacyjny.

W systemie Windows 7 (jak w tym przypadku) zobaczymy dodatkowe okienko gdzie system operacyjny „spyta się” nas „Czy chcemy uruchomić ten plik?”. Klikamy na „Uruchom”.

Obrazek 7. Potwierdzamy uruchomienie pliku instalacyjnego?
Obrazek 7. Potwierdzamy uruchomienie pliku instalacyjnego?

Po potwierdzeniu zaczyna się rozpakowywanie pliku w celu instalacji.

Obrazek 8. Rozpakowywanie pliku instalacyjnego w celu rozpoczęcia instalacji SQL Server.
Obrazek 8. Rozpakowywanie pliku instalacyjnego w celu rozpoczęcia instalacji SQL Server.

Następnym okienkiem które zobaczymy „Centrum instalacji” (patrz na obrazek 9). Wybieramy opcję „New installation or add features to an existing installation.”, co znaczy że chcesz zainstalować SQL Server po raz pierwszy na swoim komputerze lub dodać kolejną instalację. Od razu dodaję, że na jednym komputerze możemy zainstalować SQL Server 2008 R2 więcej niż raz. Każdą osobną instalację SQL Servera nazywamy instancją i takim nazewnictwem w odniesieniu do pojedynczej instalacji będziemy się dalej posługiwać.

Obrazek 9. Rozpoczynamy instalację nowej instancji.
Obrazek 9. Rozpoczynamy instalację nowej instancji.

W kolejnym kroku zaznaczamy oba checkbox-y, w celu potwierdzenia warunków licencji i klikamy w przycisk Next”.

Obrazek 10. Potwierdzenie warunków licencji.
Obrazek 10. Potwierdzenie warunków licencji.

Następne okno przedstawia postęp w instalacji.

Obrazek 11. Postęp w instalacji.
Obrazek 11. Postęp w instalacji.

Kolejne okienko to wybór komponentów które chcemy zainstalować. Standardowo wszystkie komponenty są zaznaczone i w naszej instalacji nie będziemy nic zmieniać. Klikamy dalej na Next”.

Obrazek 12. Wybór komponentów do instalacji.
Obrazek 12. Wybór komponentów do instalacji.

Obrazek 13. przedstawia kolejne parametry instalacji. Możemy tutaj wpisać nazwę naszej instancji (standardowo jest ona nazwana SQLExpress), możemy także określić lokalizację naszej instancji. W naszym przypadku nie zmieniamy żadnych parametrów i klikamy w przycisk Next”.

Obrazek 13. Określamy nazwę i lokalizację naszej instancji.
Obrazek 13. Określamy nazwę i lokalizację naszej instancji.

Konfigurację naszego serwera ustawiamy w kolejnym okienku. Jeśli instalujemy instancję na lokalnym komputerze ustawiamy wszystkie parametry jak na obrazku 14 i klikamy na Next”.

Obrazek 14. Określamy konfigurację serwera.
Obrazek 14. Określamy konfigurację serwera.

Następny krok to określenie typu uwierzytelniania do serwera. Ustawiamy opcję Windows authentication mode i potwierdzamy kliknięciem w Next”.

Obrazek 15. Określenie typu uwierzytelniania do serwera.
Obrazek 15. Określenie typu uwierzytelniania do serwera.

W kolejnym oknie zaznaczamy opcję Install, but do not configure the report server i potwierdzamy przyciskiem Next”

Obrazek 16. Określenie konfiguracji report servera.
Obrazek 16. Określenie konfiguracji report servera.

Przy raportowaniu błędów klikamy na Next”

Obrazek 17. Informacja nt raportowania błędów.
Obrazek 17. Informacja nt raportowania błędów.

Po określeniu wszystkich parametrów instalacji naszej instancji następuje proces samej instalacji. Pasek postępu pokazuje nam stan instalacji (obrazek 18).

Obrazek 18. Stan procesu instalacji SQL Server 2008 R2.
Obrazek 18. Stan procesu instalacji SQL Server 2008 R2.

Cały proces zakańczamy klikając w przycisk „Close” (obrazek 19). W tym samym oknie dostajemy także informację czy proces instalacji przebiegł poprawnie.

Instalacja pakietu SQL Server 2008 R2 zakończyła się pomyślnie więc możemy zabrać się za bazy danych.