Obliczanie różnicy, w dniach, między dwiema datami

Jak w sql obliczyć różnicę między dwiema datami?

W tym celu zadeklaruję sobie dwie zmienne typu DATE.
Pierwsza DATE_BEGIN
Druga DATE_END

DECLARE
@DATE_BEGIN AS DATE
,@DATE_END AS DATE

następnie do moich zmiennych przypiszę konkretne daty

SET	@DATE_BEGIN='2015-01-01'
SET	@DATE_END='2015-02-01'

a na koniec obliczymy różnicę przy pomocy polecenia DATEDIFF

SELECT 
DATEDIFF(DD, @DATE_BEGIN,@DATE_END) as [Różnica w dniach]

Cały skrypt wygląda tak

skrypt

WYNIK

wynik