[Northwind] Zadanie 3. Znajdź dane firmy o nazwie „Alfreds Futterkiste”.

Zadanie 3 

baza: Northwind

TREŚĆ

Znajdź dane firmy o nazwie „Alfreds Futterkiste”

WYNIK

northwind, northwind database, northwind baza danych, baza danycnorthwind, northwind database, northwind baza danych, baza danych northwindh northwind

ROZWIĄZANIE

northwind, northwind database, northwind baza danych, baza danych northwind, northwind odata, northwind mysql, northwind sql