Wstęp

Przekazuję w Wasze ręce darmowy kurs SQL „Podstawy SQL-a”. Dzięki temu kursowi poznacie:

 • trochę teorii związanej z SQL-em,
 • komendy języka SQL:
 • SELECT
 • FROM
 • WHERE
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY
 • DISTINCT
 • LIKE
 • REPLACE
 • UPPER
 • LEN
 • REPLACE
 • UPPER
 • LEN
 • ROUND
 • FLOOR
 • CEILING
 • GETDATE
 • DATEDIFF
 • CONVERT
 • CAST
 • EXCEPT
 • UNION
 • CASE
 • MIN
 • MAX
 • AVG
 • COUNT
 • SUM
 • jak wykorzystać operacje arytmetyczne na danych,
 • jak łączyć ciągi znaków,
 • jak stosować aliasy,
 • jak zakładać indeksy,
 • co znaczy ON , IN , NULL,
 • podstawy pracy z bazą danych (w kursie korzystam z bazy: BANK_v2),
 • jak korzystać z SQL Server 2008 R2 Express Edition,
 • jak korzystać z narzędzia Management Studio do komunikacji z bazą danych,
 • jak stosować podzapytania.