Treningowa baza danych Northwind.

W tym kursie do treningów i nauki będziemy wykorzystywali dwie bazy treningowe:

  • przykładową bazę danych udostępnianą przez firmę Microsoft o nazwie Northwind. Można ją pobrać ze strony Microsoft, linki poniżej:http://download.microsoft.com/download/d/e/5/de57f203-3140-43e0-9473-d694d45bbd9b/SQL2000SampleDb.msi
    lub

    https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23654

  • oraz stworzoną przeze mnie bazę BANK_v2, którą znajdziesz tutaj.

W tej części zajmiemy się bazą Northwind a w kolejnych częściach bazą BANK_v2

Po wklejeniu powyższego linku (baza Northwind) do przeglądarki automatycznie powinno pojawić się okienko do pobierania pliku z bazą danych. Klikamy na przycisk Zapisz plik a następnie wskazujemy lokalizację na dysku gdzie chcemy ściągnąć plik. W efekcie powyższych czynności na dysku powinniśmy mieć ściągnięty plik o nazwie SQL2000SampleDb.msi  W celu rozpakowania pliku należy kliknąć na ikonkę pliku dwukrotnie i postępując zgodnie z instrukcjami. Efektem końcowym jest rozpakowane archiwum m.in. z bazą danych Northwind. Standardowo pliki rozpakowują się do katalogu C:\SQL Server 2000 Sample Databases. W tym katalogu powinny znajdować się m.in. plik: NORTHWND.MDFNORTHWND.LDF.

Baza Northwind to baza danych firmy sprzedającej artykuły spożywcze. Zawiera ona informacje na temat: towarów, dostawców, klientów oraz zamówień klientów.

Diagramy bazy Northwind można zobaczyć po kliknięciu w poniższe linki

http://merc.tv/img/fig/Northwind_diagram.jpg

http://merc.tv/img/fig/Northwind_mdb_physical.gif

Poniżej wyjaśnienie do poszczególnych tabel w bazie Northwind:

Categories – kategorie oferowanych produktów

Products – informacja o oferowanych produktach (nazwy, dostawcy

ceny itp.)

Suppliers – informacja o dostawcach (nazwy, adresy itp.)

Shippers – informacja o spedytorach (firmach zajmujących się

dostawą towarów)

Customers – informacja o klientach

Employees – informacja o pracownikach

Orders – zamówienia składane przez klientów

OrderDetails – szczegóły zamówień (lista zamawianych produktów)

Territories – terytoria/obszary/miasta

Region – Regiony

EmployeeTerritories – informacja o terytoriach/obszarach/miastach

(obslugiwanych przez poszczególnych pracowników)

CustomerDemographics – grupy klientów

CustomerCustomerDemo – przyporządkowanie klientów do grup

 

Przydatne linki:
Pobieranie Northwind i pubs przykładowe bazy danych

Downloading Northwind and pubs Sample Databases