Kurs SQL. Polecenie SELECT.

Jednym z podstawowych poleceń języka SQL jest polecenie SELECT. Dzięki niemu możemy „pobierać” z bazy danych dane których potrzebujemy. Żeby otrzymać jakieś informacje z bazy danych musimy określić dokładnie czego chcemy i „powiedzieć” to w takie sposób żeby nasz komputer to zrozumiał. Musimy więc określić czego chcemy? skąd chcemy to pobrać i określić ewentualne warunki dla naszego zapytania.

W ramach tego kursu, jako bazę treningową, będziemy wykorzystywać bazę Nortwind (do pobrania tutaj).

 


Zadanie 1

Pokaż wszystkich pracowników z bazy Northwind.

Rozwiązanie:

Tak jak pisałem wcześniej musimy określić kilka rzeczy:

  1. czego chcemy, w tym przypadku bardziej co chcemy wyświetlić?
  2. skąd chcemy to pobrać?
  3. oraz określić warunki brzegowe.

OK to określmy

Ad.1. Co chcemy wyświetlić ?

W tym zadaniu chcemy wyświetlić listę pracowników. Do tego potrzebne nam będzie polecenie SELECT od którego zaczniemy nasze zapytanie. W naszym zadaniu nie ma słowa o tym jakie dane na temat pracowników należy wyświetlić więc wyświetlimy wszystkie jakie znajdują się w bazie. Początek naszego zapytania przybierze więc postać:

SELECT *

znak „*” oznacza wszystkie pola z danego rekordu (wszystkie pola opisujące jednego pracownika).

Ad.2. Skąd chcemy to pobrać ?

Dane pracowników w bazie Northwind przechowywane są w tabeli o nazwie „Employees” więc do takiej tabeli się odwołamy. Do tego potrzebne będzie nam polecenie FROM więc ta część zapytania przybierze postać:

FROM employees

Ad.3. Określić warunki brzegowe.

W tym zadanie nie ma żadnych warunków brzegowych więc ta część pozostanie pusta.

Złóżmy więc wszystko w całość i nasze zapytanie przybierze postać:

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 1. Widok zapytania.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 1. Widok zapytania.

Wynik:

Wynikiem uruchomienia naszego zapytania jest znalezienie 9 rekordów w bazie Northwind.

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 1. Wynik zapytania.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 1. Wynik zapytania.

Tak oto rozwiązaliśmy nasze pierwsze zadanie i napisaliśmy pierwsze zapytanie SQL.

W ramach ćwiczeń z poleceniem SELECT przećwiczmy jeszcze dwa zadania

 


Zadanie 2

Wyświetl wszystkie kategorie z bazy Northwind ale tylko: identyfikator kategorii, nazwę kategorii i opis kategorii.

Rozwiązanie:

  1. Co chcemy wyświetlić?
  2. skąd chcemy to pobrać, gdzie to się znajduje?
  3. oraz określić warunki brzegowe.

zaczynamy

Przydatne linki: schemat bazy Northwind, instalacja SQL Server 2008 R2

Ad.1. Co chcemy wyświetlić ?

Chcemy wyświetlić wszystkie kategorie ale tylko kolumny ID czyli identyfikator, nazwę  i opis kategorii, więc nasze zapytanie rozpoczniemy od polecenia

SELECT CategoryID, CategoryName, Description

Ad.2 gdzie to się znajduje ?

Informację o kategoriach znajdują się w tabeli Categories więc nasz klauzula FROM będzie wyglądała następująco

FROM Categories

Ad.3 warunki brzegowe?

Brak :)

Składając wszystko w całość uzyskujemy coś takiego

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 2.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 2.

Wynikiem uruchomienia zapytania jest wyświetlenie 8 rekordów co prezentuje obrazek poniżej.

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 2.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 2.

 

Ćwiczenie to podstawa więc na zakończenie zrobimy jeszcze jedno zadanie

 


Zadanie 3

Wyświetl wszystkie produkty z bazy Northwind, ale tylko pola: nazwę produktu, ilość na jednostkę oraz cenę jednostkową.

Rozwiązanie:

  1. Co chcemy wyświetlić?
  2. skąd chcemy to pobrać, gdzie to się znajduje?
  3. oraz określić warunki brzegowe.

zaczynamy

Przydatne linki: schemat bazy Northwind, instalacja SQL Server 2008 R2

Ad.1. Co chcemy wyświetlić ?

Produkty znajdujące się w tabeli Products ale my mamy wyświetlić tylko niektóre kolumny: nazwę produktu, ilość na jednostkę oraz cenę jednostkową. Nasze zapytanie będzie miało postać.

SELECT ProductName, QuantityPerUnit, UnitPrice

Ad.2 gdzie to się znajduje?

Informację których szukamy znajdują się w tabeli Products, więc

FROM Products

AD.3 warunków brzegowych brak

składamy całość i otrzymujemy

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 3.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 3.

a wynik naszego zapytania wskaże nam 77 rekordów, rysunek poniżej

Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 3.
Kurs SQL. Polecenie SELECT. Zadanie 3.