Kurs SQL. Instalacja/Dodanie treningowej bazy danych Northwind do SQL Server-a

Wiemy już skąd ściągnąć bazę danych ale nie wiemy jak ją zainstalować a w zasadzie „dołączyć” do SQL Servera. W tym celu uruchomimy aplikację Microsoft SQL Server Management Studio i za jej pomocą dołączymy bazę Northwind do naszej instancji.

Ogólny widok aplikacji Microsoft SQL Server Management Studio po uruchomieniu.

Ogólny widok Microsoft SQL Server Mangement Studio.
Ogólny widok Microsoft SQL Server Management Studio.

Aby dodać bazę Northwind do naszej instancji klikamy prawym przyciskiem myszy (PPM) na węźle Database w oknie Object Explorer i z menu podręcznego wybieramy opcję Attach.

 

Dodajemy bazę Northwind do instancji.
Dodajemy bazę Northwind do instancji.

Po wybraniu opcji Attach otworzy się okno Attach Databases gdzie wciskamy przycisk Add

Okno Attach Database
Okno Attach Databases.

Po kliknięciu pokaże się okno Locate Databases Files gdzie musimy wskazać lokalizację pliku Northwind.mdf. Po wybraniu pliku klikamy w przycisk OK

Okno Locate Databases Files.
Okno Locate Databases Files.

Ponownie powracamy do okienka Attach Databases ale widzimy, że mamy już wybrane pliki które będą dołączane do naszej instancji. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Okno Attach Database.
Okno Attach Databases.