Kurs C#. Tablica wielowymiarowa.

Tablica wielowymiarowa.

Żeby nie było tak prosto oprócz tablic jednowymiarowych, opisanych w poprzednim podrozdziale, istnieją także tablice wielowymiarowe. W takiej tablicy jedno pole (jeden element) jest reprezentowany przez dwa index-y. Do naszej tabeli z poprzedniego rozdziału (przechowującej polskie nazwy miesięcy) chcemy dopisać angielskie nazwy miesięcy. Poniżej wizualizacja takiej tabeli wielowymiarowej.

12.1 Wizualizacja tabeli dwu wymiarowej.
12.1 Wizualizacja tabeli dwu wymiarowej.

Poniżej przykład deklaracji tablicy wielowymiarowej.

// deklaracja tablicy wielowymiarowej
      string[,] nazwyMiesiecy;

Zwróć uwagę, że w nawiasie kwadratowym jest przecinek sugerujący, że jest to tablica wielowymiarowa (jeden przecinek sugeruje, że jest to tablica dwu wymiarowa).

Następnie musimy naszą tablicę zainicjalizować.

//inicjalizacja tablicy wielowymiarowej [2-wiersze,12-kolumn]
      nazwyMiesiecy = new string[2, 12];

Teraz pozostaje nam wprowadzić do odpowiednich pól wartości naszej tablicy, co prezentuje poniższy kod.

Listing 12.1 Wprowadzanie wartości do tablicy dwu wymiarowej komórka po komórce.

//przypisanie wartości do poszczególnych pól tablicy wielowymiarowej
      nazwyMiesiecy[0, 0] = "Styczeń";
      nazwyMiesiecy[1, 0] = "January";
      nazwyMiesiecy[0, 1] = "Luty";
      nazwyMiesiecy[1, 1] = "February";
      nazwyMiesiecy[0, 2] = "Marzec";
      nazwyMiesiecy[1, 2] = "March";
      nazwyMiesiecy[0, 3] = "Kwiecień";
      nazwyMiesiecy[1, 3] = "April";
      nazwyMiesiecy[0, 4] = "Maj";
      nazwyMiesiecy[1, 4] = "May";
      nazwyMiesiecy[0, 5] = "Czerwiec";
      nazwyMiesiecy[1, 5] = "June";
      nazwyMiesiecy[0, 6] = "Lipiec";
      nazwyMiesiecy[1, 6] = "July";
      nazwyMiesiecy[0, 7] = "Sierpień";
      nazwyMiesiecy[1, 7] = "August";
      nazwyMiesiecy[0, 8] = "Wrzesień";
      nazwyMiesiecy[1, 8] = "September";
      nazwyMiesiecy[0, 9] = "Październik";
      nazwyMiesiecy[1, 9] = "Oktober";
      nazwyMiesiecy[0, 10] = "Listopad";
      nazwyMiesiecy[1, 10] = "November";
      nazwyMiesiecy[0, 11] = "Grudzień";
      nazwyMiesiecy[1, 11] = "December";

 

Zwróćcie uwagę, że indeksy w pionie (wierszy) także zaczynają się od wartości „0”. Żeby odwołać się do konkretnej wartości należy wskazać index wiersza i po przecinku index kolumny np. jeżeli chcemy odwołać się do wartości „November” wpiszemy poniższy kod.

// wyświetlenie na ekranie wartości "November" z tablicy
      Console.WriteLine(nazwyMiesiecy[1,10]);

Dokładnie tak samo jak przy tablicach jednowymiarowych istnieje możliwość zapisu w jednym kroku deklaracji, inicjalizacji i przypisania wartości do pól tablicy wielowymiarowej. Poniższy kod prezentuje jeden ze sposobów przypisania wartości do tablicy dwu wymiarowej.

Listing 12.2 Wprowadzanie wartości do tablicy dwu wymiarowej w jednym kroku – sposób 1.

// deklaracja,inicjalizacja i przypisanie wartości do tablicy dwu wymiarowej w jednym kroku
      string[,] nazwyMiesiecy = new string[,]
         {
           {"Styczeń","January"},
           {"Luty","February"},
           {"Marzec","March"},
           {"Kwiecień","April"},
           {"Maj","May"},
           {"Czeriec","June"},
           {"Lipiec","July"},
           {"Sierpień","August"},
           {"Wrzesień","September"},
           {"Październik","October"},
           {"Listopad","November"},
           {"Grudzień","December"}
         };

Poniżej wizualizacja tablicy dwu wymiarowej z powyższego listingu.

Tabela 12.2 Wizualizacja tablicy dwu wymiarowej z listingu 12.2

12.2 Wizualizacja tablicy dwu wymiarowej z listingu 12.2.
Rysunek 12.2 Wizualizacja tablicy dwu wymiarowej z listingu 12.2.

Zwróćcie uwagę, że teraz polskie nazwy miesięcy tworzą pierwszą kolumnę a angielskie nazwy tworzą drugą kolumnę. Odwołanie się np. do wartości „November” będzie wyglądało następująco.

// wyświetlenie na ekranie wartości "November" z tablicy
      Console.WriteLine(nazwyMiesiecy1[10, 1]);

Przypisania takich samych wartości do tablicy dwu wymiarowej możemy zrealizować także w inny sposób.

Listing 12.3 Wprowadzanie wartości do tablicy dwu wymiarowej w jednym kroku – sposób 2.

// deklaracja, inicjalizacja i przypisanie wartości do tablicy dwu wymiarowej w jednym kroku
      string[,] nazwyMiesiecy = new string[,]
         {
           {"Styczeń","Luty","Marzec","Kwiecień","Maj","Czerwiec","Lipiec","Sierpień","Wrzesień","Październik","Listopac","Grudzień"},
           {"January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"}
         };

Natomiast w sposobie drugim polskie nazwy tworzą pierwszy ale wiersz a nazwy angielskie są umieszczone w drugim wierszy (inaczej niż w przykładnie z listingu 12.2). Wizualizacja tablicy dwu wymiarowej z listingu 12.3 prezentuje się następująco.

Tabela 12.2 Wizualizacja tabeli dwu wymiarowej z listingu 12.3.

12.1 Wizualizacja tabeli dwu wymiarowej.
Rysunek 12.1 Wizualizacja tabeli dwu wymiarowej z listingu 12.3.

I gdybyśmy tutaj chcieli się odwołać także do wartości „November” musielibyśmy wpisać.

// wyświetlenie na ekranie wartości z tablicy
      Console.WriteLine(nazwyMiesiecy2[1, 10]);