Kurs C#. Tablica (tablica jednowymiarowa).

Tablica.

Co to jest w ogóle tablica. Jest to zestaw zmiennych o tym samym typie. W każdym momencie do pól tablicy możemy przypisać wartość odpowiedniego typu np. jeżeli tablica jest typu int możemy do każdego pola tablicy przypisać liczbę całkowita, jeżeli tablica jest typu string to do pól tablicy możemy przypisać ciągi znaków. Wartość w tablicy możemy w każdym momencie nadpisać nową wartością. Do każdego pola tablicy możemy odwołać się za pomocą indeksu.

Struktura deklaracji tablicy jednowymiarowej.

typDanych [ ] nazwaTablicy;

Przykładowa deklaracja tablicy w C# o nazwie nazwyMiesiecy i typie string.

string [] nazwyMiesiecy;

Po deklaracji tablicy należy ją zainicjalizować. Poniżej przykład inicjalizacji tablicy.

   nazwaTablicy = new typ [rozmiarTablicy];
 np. nazwyMiesiecy = new string [12];

Po inicjalizacji możemy przypisać do poszczególnych pól (za pomocą numerów indeksów) wartości. Skoro nasza tablica nazywa się nazwyMiesiecy to wpiszmy do naszej tablicy nazwy poszczególnych miesięcy, co prezentuje poniższy kod.

 nazwyMiesiecy[0] = "Styczeń";
 nazwyMiesiecy[1] = "Luty";
 nazwyMiesiecy[2] = "Marzec";
 nazwyMiesiecy[3] = "Kwiecień";
 nazwyMiesiecy[4] = "Maj";
 nazwyMiesiecy[5] = "Czerwiec";
 nazwyMiesiecy[6] = "Lipiec";
 nazwyMiesiecy[7] = "Sierpień";
 nazwyMiesiecy[8] = "Wrzesień";
 nazwyMiesiecy[9] = "Październik";
 nazwyMiesiecy[10] = "Listopad";
 nazwyMiesiecy[11] = "Grudzień";

Jak to wygląda w praktyce? Na poniższym rysunku postaram się to zwizualizować.

11.1 Wizualizacja tablicy jednowymiarowej.
11.1 Wizualizacja tablicy jednowymiarowej.

Żeby odwołać się do konkretnej wartości wykorzystujemy odpowiedni index.

Przy odwoływaniu się do pól/wartości w tablicy należy zwrócić na jedną sprawę szczególną uwagę. Otóż zobaczcie, że przy inicjalizacji tablicy podałem rozmiar tablicy (wartość) 12 a w momencie, kiedy przypisuję wartości do poszczególnych pól, index-y zaczynają się od „0” do „11”. Pamiętajcie, że pierwszy obiekt w tablicy ma index „0” a ostatni index ma wartość o jedną mniejszą niż rozmiar tablicy.

Kompletny kod od deklaracji po wyświetlenie konkretnej wartości z tablicy przedstawia poniższy kod (listing 11.1).

Listing 11.1 Proces deklaracji, inicjalizacji, przypisania wartości i wyświetlenia wartości z tablicy.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Konsola
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] nazwyMiesiecy; // deklaracja tablicy o nazwie "nazwyMiesiecy" i o typie "string"
      nazwyMiesiecy = new string[12]; // inicjalizacja tablicy "nazwyMiesiecy"
      nazwyMiesiecy[0] = "Styczeń"; // przypisanie wartości do poszczególnych pól w tablicy
      nazwyMiesiecy[1] = "Luty";
      nazwyMiesiecy[2] = "Marzec";
      nazwyMiesiecy[3] = "Kwiecień";
      nazwyMiesiecy[4] = "Maj";
      nazwyMiesiecy[5] = "Czerwiec";
      nazwyMiesiecy[6] = "Lipiec";
      nazwyMiesiecy[7] = "Sierpień";
      nazwyMiesiecy[8] = "Wrzesień";
      nazwyMiesiecy[9] = "Październik";
      nazwyMiesiecy[10] = "Listopad";
      nazwyMiesiecy[11] = "Grudzień";
      Console.WriteLine(nazwyMiesiecy[0]); // wyświetlenie na ekranie wartości z tablicy o index-ie "0"
      Console.ReadKey(); // czekamy na wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku z klawiatury
    }
  }
}

Deklarację, inicjalizację i przypisanie wartości możemy troszeczkę skrócić i zrobić w jednym kroku, korzystając z poniższego zapisu.

string[] nazwyMiesiecy = new string[]
   {"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień",
   "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", 
   "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"};

Wtedy listing 10.1 zmienia postać na poniższy.

Listing 10.2. Deklaracja, inicjalizacji i przypisanie wartości do tablicy w jednym kroku.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Konsola
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string[] nazwyMiesiecy = new string[]
        {"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", 
         "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", 
         "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"};
      Console.WriteLine(nazwyMiesiecy[0]); 
        // wyświetlenie na ekranie wartości z tablicy o index-ie "0"
      Console.ReadKey(); 
        // czekamy na wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku z klawiatury
    }
  }
}

Powyższy zapis deklaracji, inicjalizacji i przypisania wartości do poszczególnych pól można jeszcze skrócić usuwając część „new string[]”, patrz kod poniżej.

string [] nazwyMiesiecy = new string[]
        {"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", 
         "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", 
         "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"};

Zwróć uwagę, że w nawiasach kwadratowych nie ma żadnej wartości. Jeśli zaistnieje taka sytuacja długość takiej tablicy jest tworzona dynamicznie w zależności ile przypiszemy do niej wartości po prawej stronie w nawiasach klamrowych.