Kurs C#. Stała.

Stała

Stała to identyfikator, do którego możemy przypisać jakąś wartość lub wyrażenie (np. wartość liczbowa lub ciąg znaków itp.), której nie można zmieniać podczas wykonywania programu. W języku C# stałą deklarujemy za pomocą słówka const. Stałą możemy wykorzystywać wielokrotnie w kodzie programu. Np. przypisujemy do stałej wartość liczby Pi=3,14 w trakcie pracy programu możemy do tej stałej odwołać się ile razy chcemy. Przy deklaracji stałej musimy także określić typ stałej.

Przykład deklaracji i inicjalizacji stałej typu double.

const double liczbaPi = 3.14;

Stałe możemy także wykorzystywać w obliczeniach

Deklaracja stałej i wykorzystanie jej w obliczeniach.

const double cenaPodstawowa = 99.99;
double cenaKoncowa = cenaPodstawowa * 0.8;