Kurs C# Konkatenacja, operator łączenia.

Konkatenacja w programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń w jedno. Wyrażeniami mogą być np. dwa ciągi znaków ale także liczba i ciąg znaków.

Listing 7.1 Łączenie dwóch ciągów znaków.

   string a = "Ala";
   string b = " ma kota";
   Console.WriteLine(a + b);
   Console.ReadKey();

Efekt po uruchomieniu projektu

kurs c# konkatenacja operator łączenia.
Rysunek 7.1 Efekt łączenia dwóch ciągów znaków.

Przykład 2. Łączenie zmiennej typu int z ciągiem znaków oraz zmiennej typu double z ciągiem znaków (listing 7.2).

   int a = 12;
   double b = 99.99;
   Console.WriteLine(a + "zł");
   Console.WriteLine(b + "zł");
   Console.ReadKey();

Efekt po uruchomieniu projektu.

Rysunek 7.2 Efekt łączenia zmiennej typu int i double z ciągiem znaków.

Konkatenacja operator łączenia.
Rysunek 7.2 Efekt łączenia zmiennej typu int i double z ciągiem znaków.