#kurs ASP.NET MVC #9.1 Tworzymy pusty projekt ASP.NET MVC Web Application

Tworzymy pusty projekt ASP.NET Web Application w Visual Studio.

W tym celu skorzystamy z procedury tworzenia nowego projektu która opisałem tutaj. W tym miejscu wypunktuję tylko kroki jakie musimy wykonać aby utworzyć nowy pusty projekt, a jeśli chcesz zapoznać się z tematem bardziej szczegółowo kliknij w link do procedury.

1.1. Kliknij w link Visual Studio 2015 (standardowo znajduje się na pulpicie).

1.2. Po otwarciu się aplikacji wybierz kombinację klawiszy Ctrl + Shift + N.

1.3. Z drzewka po lewej wybierz opcję Templates > Visual C# > Windows > Web a później wybierz opcję ASP.NET Web Application Visual C# z okna po środku i potwierdzasz przyciskiem OK.

1.4. Wybieramy szablon Empty, zaklikujemy opcję MVC poniżej okna z szablonami i potwierdzasz przyciskiem OK.

1.5. I już mamy utworzony nowy pusty projekt ASP.NET MVC.