#kurs ASP.NET MVC #9.5.2 Tworzymy nowy widok i metodę akcji FormContact.

W tym podrozdziale stworzymy nowy widok oparty na naszym modelu. Będzie on prezentować wszystkie pola, które będziemy wykorzystywać w formularzu kontaktowym. Na początku jednak stworzymy metodę akcji FormContact w kontrolerze Home, która początkowo będzie zwracała nam widok FormContact, który stworzymy za chwilę na podstawie naszej metody. Przechodzimy do naszego kontrolera Home i dopisujemy do niego poniższy kod.

Listing 9.5.2.1 Nowa metoda FormContact.

public ViewResult FormContact()
    {
      return View();
    }

Następnie tworzymy nowy widok o nazwie FormContact na podstawie naszego wcześniej utworzonego modelu MFromContact. W tym celu klikamy prawy przyciskiem myszy na nazwie naszej metody FormContact i z menu kontekstowego wybieramy opcję Add View …

9.5.2.1 Tworzymy nowy widok o nazwie FormContact.
9.5.2.1 Tworzymy nowy widok o nazwie FormContact.

W kolejnym oknie dialogowym Add View w polu Template wybieramy opcję Empty a w polu Model class wybieramy opcję MFormContact (PierwszaAplikacja.Models) i potwierdzamy wszystko przyciskiem OK, co obrazuje rysunek poniżej.

9.5.2.2 Dodawanie nowego widoku do projektu.
9.5.2.2 Dodawanie nowego widoku do projektu.

Utworzony widok powinien pojawić się w oknie Solution Explorer w części Views -> Home co obrazuje kolejny rysunek.

9.5.2.3 Nowo utworzony widok FormContact.
9.5.2.3 Nowo utworzony widok FormContact.

Po uruchomieniu naszego projektu w tym momencie nie zobaczymy jeszcze żadnego efektu z uwagi na fakt, że utworzyliśmy pusty widok. W kolejnym wpisie utworzymy pola naszego formularza.