#kurs ASP.NET MVC #9.5.1 Tworzymy model danych dla formularza kontaktowego.

Na początku zajmiemy się modelem danych, którego później użyjemy do kilku rzeczy m.in. pomocniczo do tworzenia nowego widoku formularza kontaktowego utworzonego na podstawie naszego modelu danych. Ale po kolei.

Utworzymy w naszym projekcie nowy model. W tym celu w oknie Solution Explorer na katalogu Models klikamy na PPM i z menu wybieramy opcję Add i później Class. Możemy także w tym samym oknie kliknąć raz LPM (lewy przycisk myszy) na katalogu Models (tak aby go podświetlić) i wybrać skrót klawiszowy Shift + Alt + C. Efekt będzie ten sam i na ekranie pojawi się okienko Add New Item (rysunek 9.5.1.1).

9.5.1.1 Okno Add New Item - tworzenie nowej klasy.modelu MFormContact.
9.5.1.1 Okno Add New Item – tworzenie nowej klasy.modelu MFormContact.

Nasz model będzie klasą C# więc wybieramy pierwszą opcję, następnie w poku Name wpisujemy nazwę naszego modelu, czyli MFormContact.cs i potwierdzamy wszystko klikając w przycisk OK.

Nasz nowo utworzony model możemy zobaczyć w oknie Solution Explorer (rysunek 9.5.3).

9.5.1.2 Nowy model MFormContact w oknie Solution Explorer.
9.5.1.2 Nowy model MFormContact w oknie Solution Explorer.

Zobaczmy teraz jego treść (rysunek 9.5.4). W tym celu klikamy właśnie na tym pliku MFormContact.cs LPM w oknie Solution Explorer.

Listing 9.5.1.1 Kod modelu danych FormContact

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace PierwszaAplikacja.Models
{
  public class MFormContact
  {
  }
}

Teraz należy go zmodyfikować zgodnie z naszymi potrzebami. Wcześniej mówiłem już, że model danych opisuje kawałek rzeczywistości, który można oprogramować. Na początku musimy określić, jakie dane będzie zawierał nasz formularz kontaktowy i wtedy odpowiednio przenieść to na grunt informatyki.

Moim zdaniem każdy formularz kontaktowy powinien bezwzględnie zawierać takie pola jak:

 • kategorię zgłoszenia,
 • tytuł zgłoszenia,
 • autor zgłoszenia,
 • treść zgłoszenia.

i to właśnie będziemy chcieli teraz oprogramować. Znając już założenia (co ma zawierać nasz formularz kontaktowy) możemy przystąpić do modyfikacji kodu modelu (listing 9.5.1.2). Zmodyfikowany kod jest pogrubiony.

Listing 9.5.1.2 Właściwości modelu MFormContact

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

namespace PierwszaAplikacja.Models
{
  public class MFormContact
  {
    public string Category { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public string Author { get; set; }
    public string Description { get; set; }
  }
}

Model mamy już przygotowany. Będziemy go później wykorzystywać np. do tworzenia widoków.