#kurs ASP.NET MVC #9.5 Tworzenie formularza kontaktowego i wszystkich komponentów potrzebnych do jego obsługi.

Mamy już stworzoną stronę główną (widok Index). Teraz przyszedł czas na stworzenie formularza kontaktowego, do którego będziemy przechodzić poprzez link ze strony głównej. W tym celu musimy wykonać następujące czynności:

  • stworzyć model danych dla naszego formularza,
  • zmodyfikować stronę główną (widok Index) poprzez umieszczenia na niej odpowiedniej treści oraz linku do widoku formularza,
  • utworzyć nową metodę akcji, która będzie zarządzała nowym widokiem formularza (kontroler Home),
  • stworzyć nowy widok formularza, który będzie oparty na stworzonym wcześniej modelu danych.

W tym rozdziale będę korzystał czasami z gotowego kodu bez szczegółowego wyjaśnienia, ponieważ pewne zagadnienia będę opisywał szczegółowo w dalszej części kursu.