Kurs C# Operator przypisania

W C# operatorem przypisania jest znak ‚=’.

Operator przypisania może służyć do przypisania wartości do zmiennej.

   int a = 4;

Może on także służyć do przypisania wartości jednej zmiennej do drugiej.

   int a = 5;
   int b = a;

Może on także służyć do przypisania jednej zmiennej wartości wyrażenia matematycznego.

   int a = 5;
   int b = 7;
   int c = a + b;

Za pomocą operatora przypisania możemy także zwiększać wartość zmiennej.

   a += 4; // zapis równoważny to: a = a + 4;
   a *= 4; // zapis równoważny to: a = a * 4;