Zadanie 7. Dodawanie komentarzy.

Przy tym zadaniu pokażę Wam jak dodać komentarz w zapytaniu. Ogólnie komentarze mają dwa zadania. Pierwsze, w danym miejscu mamy możliwość napisać parę słów wyjaśnienia do kodu zapytania, żeby wracając do tego zapytania za jakiś czas pamiętać o co nam chodziło. Drugie, żeby „wyłączyć” w danym momencie odpowiednią część zapytania (np. do przetestowania działania danego wariantu) bez potrzeby kasowania kodu.

Możemy dodać dwa rodzaje komentarzy:

 • jednowierszowy, znak „– – treść komentarza”. W tym wariancie wszystko w danym wierszu po dwóch myślnikach zostanie potraktowane jako komentarz aż do końca wiersza i nie będzie brane pod uwagę w momencie uruchomienia zapytania,
 • wielowierszowy, znak „ /* treść komentarza */”. W tym wariancie wszystko co znajdzie się pomiędzy dwoma ukośnikami i gwiazdkami zostanie potraktowane jako komentarz i jak w poprzednim wariancie nie będzie brane pod uwagę w momencie uruchomienia zapytania.

Przykład zastosowania obu wariantów komentarzy w poniższym kodzie. Do zaprezentowania działania komentarzy wykorzystamy zapytanie, które stworzyliśmy w zadaniu nr 6.

kurs sql dodawanie komentarzy komentarze

Omówmy trochę to nasze zapytanie. W liniach od 1 do 6 znajduje się komentarz wielowierszowy. Ja już wspominałem wszystko co znajdzie się pomiędzy znakami /* treść komentarza*/ zostanie potraktowane jako komentarz.

W linii 8 został zaprezentowany komentarz jednowierszowy. Tutaj możemy np. wpisać informację czego dotyczy dana część kodu. Oczywiście komentarz jednowierszowy i wielowierszowy może wykorzystać do opisu jednej linii kodu bez wyłączania tej linijki, co pokazuje linia 10 i 11.

Komentarze przydają się także do tego żeby w danej chwili np. w celach testowych wyłączyć jakąś część kodu, ale nie kasować tej części, co obrazuje linia 12. Zwróćcie uwagę, że „wyłączyliśmy” kolumnę [Wynagrodzenie całkowite] i nie pokazuje się ona w wynikach zapytania, ale nie musieliśmy kasować kodu w zapytani. To bardzo przydatna funkcjonalność.

W Management Studio możemy dodawać i usuwać komentarze klikając w odpowiednie ikony. Możemy w taki sposób zaznaczać wiele linii kodu naraz. Wykorzystujemy do tego dwie ikony z paska.

kurs sql dodawanie komentarzy komentarze

Przed kliknięciem w ikonę, w celu dodania komentarza, zaznaczamy kursorem w zapytaniu wiersze które chcemy zakomentować. Pamiętaj, te wiersze staną się wtedy niewidowczne podczas uruchamiania zapytania.

I na odwrót jeśli chcemy „odkomentować” jakieś wiersze które są aktualne „zakomentowane” należy je zaznaczyć i kliknąć w ikonę do usunięcia komentarza.

UWAGA: taki typ dodawania i usuwania komentarzy tyczy się tylko komentarzy jednowierszowych, czyli znak „– – ”. Możemy takim sposobem zaznaczyć więcej wierszy, wtedy przed każdym wierszem zobaczymy znak „– – ”, co obrazuje poniższy zrzut.

kurs sql dodawanie komentarzy komentarze

Jak widzisz w szybki i łatwy sposób możemy dodawać i usuwać komentarze w różnych celach.

Zadanie 6. Korzystanie z aliasów.

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • dowiesz się co to jest alias i nauczysz się je stosować,
 • powtórzysz jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

 

Zadanie 6.

Zmodyfikuj tak zapytanie z zadania nr 5 aby nadać nową nazwę „wynagrodzenie całkowite” kolumnie o nazwie „No column name”.

Rozwiązanie:

Co to w ogóle jest alias? Alias (inaczej: zwany, znany jako) to alternatywna nazwa dla jakiegoś obiektu, w naszym przypadku tym obiektem będzie kolumna (ale może to być np. cała tabela o czym dowiecie się w dalszej części kursu). Aliasy stosujemy np. kiedy chcemy zastąpić daną nazwę inną (bardziej przystępną dla nas) lub w ogóle rozróżnić obiekty np. jeżeli zdarza się, że w jednym zapytaniu występują obiekty o tej samej nazwie.

Ale wróćmy do naszego zadania. Mamy tutaj zmienić nazwę kolumny lub inaczej w ogóle ją nadać (jeżeli dla kogoś nazwa „No column name” nie jest nazwą). Zerknijmy na nasze zapytanie (z zadania 5) i efekt uruchomienia tego zapytania.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
FROM
Pracownicy

kurs sql korzystanie z aliasów

Widzimy tutaj, że pierwsze dwie nazwy kolumn to powtórzenie nazw pól po komendzie SELECT (imie, nazwisko). Natomiast trzecia nazwa kolumny, czyli „No column name”, nie odzwierciedla trzeciego parametru po komendzie SELECT, czyli „pensja + dodatki”. Tak jak już wspominałem wcześniej dzieje się tak ponieważ mamy tutaj operację arytmetyczną. Żeby zmienić, bądź nadać, nazwę tej trzeciej kolumnie wykorzystamy alias i do tej operacji wykorzystamy słówko „AS”. Po trzecim parametrze dodajemy słówko AS po którym wpisujemy nazwę jaką chcemy nadać trzeciej kolumnie np. „Wynagrodzenie całkowite”. Z uwagi na to, że nasza nazwa kolumny składa się z dwóch wyrazów musimy „opisać go” nawiasem kwadratowym, czyli otrzymujemy [Wynagrodzenie całkowite]. W momencie kiedy uruchomilibyśmy zapytanie i nasz alias składałby się z dwóch wyrazów bez nawiasów kwadratowych otrzymalibyśmy komunikat o błędzie: „Incorrect syntax near ‘całkowite’”. Dla aliasów jednorazowych nie musimy stosować nawiasów zamkniętych. Poniżej zapytanie po modyfikacji.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki AS [Wynagrodzenie całkowite]
FROM
Pracownicy

Efekt uruchomienia zapytanie prezentuję poniżej.

kurs sql korzystanie z aliasów

Widzimy, że nazwa trzeciej kolumny ładnie zaczyna się od dużej litery więc zróbmy tak samo z pierwszą i drugą kolumną. Do pierwszej dodajmy „polskie znaki. W tym celu także wykorzystamy aliasy ale nie musimy korzystać z nawiasów kwadratowych. Końcowe zapytanie poniżej.

SELECT
Imie AS Imię
,nazwisko AS Nazwisko
,pensja + dodatki AS [Wynagrodzenie całkowite]
FROM
Pracownicy

Efekt naszego zapytania poniżej.

kurs sql korzystanie z aliasów

Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie (operacje arytmetyczne)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • nauczysz się jak wykonywać operacje arytmetyczne na danych,
 • powtórzysz jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

 

Zadanie 5.

Wyświetl imiona , nazwiska i całkowite wynagrodzenie (pensja + dodatki) wszystkich pracowników banku.

Rozwiązanie:

Zadanie jest prawie identyczne jak zadanie 4 z tą różnicą, że tutaj musimy zastosować operację arytmetyczną na danych. Musimy dodać dane z dwóch kolumn, czyli z kolumny pensja i kolumny dodatek, tak żeby powstało całkowite wynagrodzenie, które pracownik może otrzymać w miesiącu. Sprawa z dodawaniem wartości z kolumn jest bardzo prosta, po prostu pomiędzy nazwy kolumn wstawiamy znak „+”, czyli nasz SELECT będzie wyglądał jak poniżej (zachęcam do stosowania wcięć jak poniżej).

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
Teraz określamy źródło danych więc wskazujemy tabelę „Pracownicy”.

FROM
Pracownicy
Składamy wszystko razem i otrzymujemy

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja + dodatki
FROM
Pracownicy

Uruchamiamy nasze zapytanie i otrzymujemy wynik (poniżej).

Zadanie 5 - zrzut

Rezultat zapytania to 44 rekordy z których 24 prezentowanych jest na powyższym zrzucie.

Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Otóż nazwa kolumny prezentującej całkowite wynagrodzenie ma nazwę „(No column name)”.

noColumnName

Ktoś zapyta, o co tutaj chodzi? W momencie kiedy dodajemy (lub wykonujemy inne działania arytmetyczne) wartości z więcej niż jednej kolumny program nie wie której nazwy użyć, więc nie użyta jest w ogóle. Jest na to sposób. Możemy zastosować „alias” i nazwać tą kolumnę (i każdą inną) jak tylko chcemy, ale o tym w kolejnej części.

Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • nauczysz się jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

Zadanie 4.

Wyświetl imiona , nazwiska i pensje wszystkich pracowników banku.

Rozwiązanie:

Zadanie to wygląda podobnie do zadania nr 1, jednak z tą różnicą, że mamy wyświetlić tylko niektóre dane (kolumny) z tabeli „Pracownicy”. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje pracowników banku. Na pewno wykorzystamy do tego celu komendę SELECT (po której określamy jakie dane chcemy wyświetlać), ale nie użyjemy gwiazdki „*”, bo oznacza to wyświetlenie wszystkich kolumn, tylko będziemy musieli „powiedzieć” dokładnie, które kolumny chcemy wyświetlać. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje, więc do dzieła.

SELECT imie,nazwisko,pensja

I standardowo należy określić źródło danych po komendzie FROM, czyli:

FROM Pracownicy

Zestawiając to razem uzyskujemy gotowe zapytanie.

SELECT
imie
,nazwisko
,pensja
FROM
Pracownicy

Zachęcam do stosowania wcięć w kodzie zapytania. Zwiększa to przejrzystość zapytania i szybciej możemy znaleźć interesującą nas część kodu w przypadku kiedy musimy coś dopisać/poprawić (szczególnie przy długich zapytaniach, nawet kilkudziesięcio linijkowych).

Efekt uruchomienia zapytania zobaczymy poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 4, pokaż imię, nazwisko, pensje

Wynik zapytania to 44 wiersze. Pierwszych 16 z nich jest prezentowanych na powyższym zrzucie.

Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
 • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2″. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
 • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Zadanie 3.

Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku.

Rozwiązanie:

To ostatnie z serii prostych zapytań prezentujących całe tabele. Tym razem mamy wyświetlić informacje na temat wszystkich działów w banku. Pamiętamy z poprzednich zadań, że mamy wykorzystać komendę SELECT do określenia, co chcemy wyświetlać i komendę FROM do określenia źródła danych. Skoro mamy wyświetlić wszystkie dane to wiadomo jak w poprzednich zadaniach korzystamy ze znaku „*” po SELECT a dane, które chcemy pobrać mamy w tabeli „Dzialy”. Reasumując nasze zapytanie będzie wyglądało jak poniżej.

SELECT *

FROM Dzialy

Zapytanie mamy gotowe. Uruchamiamy go wciskając przycisk Execute lub F5. Poniżej wynik naszego zapytania.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 3, pokaż wszystkie działy w banku

Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.