C# procedury składowe i ich wykorzystanie w kodzie aplikacji

W tym poście chciałem przedstawić sposób tworzenia procedur składowych, które później będziemy chcieli wykorzystać w kodzie C#

Aby zoptymalizować kod oraz zautomatyzować działania w aplikacji możemy tworzyć procedury składowe.

Po co one są?

Wyobraźmy sobie sytuację kiedy w kilku miejscach w aplikacji chcemy pobrać z bazy takie same dane np. dane firm z bazy wg kryterium miasta. Żeby nie pisać za każdym razem, kiedy chcemy pobrać te dane, kodu  dotyczącego pobierania tych danych m.in. zapytania SQL, możemy stworzyć sobie procedurę składową i w niej wpisać potrzebny kod i wykorzystać go wielokrotnie w kilku miejscach aplikacji.

Jak to zrobić?

Krok 1 tworzymy procedurę składową np. w Visual Studio (ja korzystam z tego narzędzia więc opis będzie dotyczył VS)

Aby utworzyć procedurę przechodzimy do okna eksplorator serwera (Ctrl + Alt + S)

cdn..