C# określenie liczby rekordów w wyniku zapytania do bazy

PROBLEM

Jak określić liczbę rekordów które otrzymaliśmy z zapytania do bazy?
(W naszym przypadku będzie to obliczenie ile rekordów zwróciło zapytanie do bazy wyświetlające nazwy Kategorii w tabeli Kategorie)

ROZWIĄZANIE

1. Ustawiamy połączenie do bazy

string CS = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
SqlConnection connection = new SqlConnection(CS);

2. Wypełniamy elementy typu Datatable danymi

SqlDataAdapter daKategorie = 
                    new SqlDataAdapter("SELECT KategoriaId, KategoriaNazwa FROM Kategorie",connection);
DataTable dtKategorie = new DataTable();
daKategorie.Fill(dtKategorie);

3. „Wyciągany” liczbę rekordów z elementu DataTable i wyświetlamy ją na ekran

LiczbaRekordow = dsKategorie.Tables[0].Rows.Count;
Label1.Text = Convert.ToString(LiczbaRekordow);