C# jak odwołać się do konkretnej komórki w elemencie typu DataTable

Pytanie

Jak odwołać się do konkretnej komórki w elemencie typu DataTable?

Odpowiedź

int number = dt.Rows[i].Field<int>(j);